Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Zderzenie sprężyste
Witamy na stronie Zespołu Fizyków LO Turek

       Myśl dnia:
Jaki jest ten świat, jaka jego budowa i prawa nim rządzące. Pragniemy pomóc w odpowiedzi na te pytania. Na stronie znajdują się zarówno informacje o dydaktyce, konkursach, egzaminie maturalnym, jak również ciekawostki z dziedziny fizyki i astronomii oraz najnowsze odkrycia, hipotezy i niewyjaśnione zjawiska.
Życzymy Wam aby fizyka nie była udręką, ale źródłem poznania przyrody.
Redaktor strony Adam Bartczak

Pierwsze trzy działy mają służyć uczniom naszego liceum: Nauczyciele - prezentuje nauczycieli pracujących w LO Turek, Nauczanie - przedstawia podstawę programową, program nauczania, system oceniania, pomoce naukowe dostępne w naszej szkole i strukturę oraz wymagania egzaminu maturalnego, Konkursy - poświęcony udziałowi uczniów naszej szkoły w konkursach i olimpiadzie fizycznej.

Następne działy mają popularyzować fizykę, przedstawić obecne badania oraz uczynić ją ciekawą i pożyteczną. Ta część stanowić ma uzupełnienie i poszerzenie wiadomości w nauce fizyki. Nie jest to jednak podręcznik internetowy z fizyki ponieważ takie strony już istnieją w sieci. Ideą strony jest przedstawienie zjawisk fizycznych jakościowo bez użycia aparatu matematycznego.
burza Dział Ciekawostki jest najłatwiejszy, przeznaczony dla każdego i podaje bardzo dużo na ogół krótkich informacji o zjawiskach fizycznych. Zawiera również anegdoty o fizykach , a także humor w fizyce.
W dziale Aktualności zawarte są dłuższe i trudniejsze artykuły opisujące złożone zjawiska i często wciąż niewyjaśnione, których na ogół nie omawia się w szkole. Tutaj omówione są również Nagrody Nobla przyznane za osiągnięcia z fizyki oraz zastosowanie fizyki w medycynie.
Dział Astronomia nie jest jednolitym podręcznikiem astronomii lecz umożliwia poznanie wybranych zagadnień. Jest to ważne gdyż mimo bardzo dużej ilości książek popularnonaukowych z tej dziedziny, nie ma dobrego podręcznika dla uczniów.
Struktura materii to najtrudniejszy dział. Został tu przedstawiony Model Standardowy prawie w ogóle nie omawiany w szkole średniej i inne zagadnienia związane z budową materii.

Doświadczenia domowe zawierają opis doświadczeń, które każdy może samodzielnie wykonać w domu. Pomysły pochodzą z różnych źródeł, a opisali i wykonali je uczniowie w ramach projektu e-Szkoła Wielkopolska, zamieszczając zdjęcia lub filmy z eksperymentów.

Dział Testy z fizyki zawiera 330 pytań problemowych w formie testów wyboru posegregowanych w 18 działów. Do każdego pytania dołączony jest rysunek lub zdjęcie. Na ogół przedstawiają one sytuację omawianego problemu, ale czasami są tylko ilustracją i celowo dokładnie nie zgadzają się z właściwą odpowiedzią. Wszystkie odpowiedzi są omówione, zarówno poprawne jak i błędne. Zgodnie z przyjętą formułą tej strony nie zawierają one wzorów i rachunków, ale wyjaśniają zjawiska opisowo.

Strona utworzona 4 marca 2002